di. jun 2nd, 2020

Start inspraak ontwerp-projectplan Meijevliet

2 min read

Om de afvoer van overtollig water in de Meijevliet te verbeteren is het waterschap van plan om een deel van de Meijevliet te verbreden. Daarnaast wil het waterschap langs de Meijevliet een nieuwe natuurvriendelijke oever aanleggen over een lengte van 2,5 kilometer. Deze plannen staan beschreven in het ontwerp-projectplan ‘Verbreding en NVO Meijevliet’.

Het projectplan ligt van 13 april t/m 22 mei ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een reactie op de plannen indienen.

Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water. In zo’n oever is er meer ruimte voor planten en dieren om te schuilen en zich voort te planten. Natuurvriendelijke oevers dragen zo bij aan een goede waterkwaliteit en het verbeteren van de biodiversiteit. Onderdeel van de plannen is ook de aanleg van vispassage tussen de Meijevliet en de Dwarswetering Noordzijderpolder.

LEES OOK:   ‘Verhalen om nooit te vergeten’ over de Tweede Wereldoorlog

In het ontwerp is rekening gehouden met de cultuurhistorische kade, die langs de Meijevliet ligt. De natuurvriendelijke oever wordt voor een groot deel parallel aan de Meijevliet gelegd, waardoor de landschappelijke waarde van de kade versterkt wordt. De eigenaren van de (aangrenzende) percelen zijn geïnformeerd over en betrokken bij het ontwerp.

Inspraak
Alle maatregelen staan beschreven in het ontwerp projectplan. Dit plan en de bijlagen zijn vanaf 13 april 2020, voor een periode van zes weken, via de website, www.hdsr.nl/actueel in te zien. In verband met de corona-crisis kan het plan niet op het hoofdkantoor van het waterschap worden ingezien. Tot en met 22 mei kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap en sturen naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Mailen kan ook naar arjan.koerhuis@hdsr.nl.

LEES OOK:   Gemeente waarschuwt: Pas op voor ‘behulpzame’ dieven

Meer informatie
Voor een inhoudelijke toelichting op de plannen, kunt u een (telefonische) afspraak maken met
Arjan Koerhuis, T: (06) 2709 0545 of
E-mail: arjan.koerhuis@hdsr.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright © All rights reserved. | In samenwerking met BasvanZetten.nl en DeMuziekExperts.nl